Home

Welkom bij Café DeeJay!

Café DeeJay is een gezellig Muziek Café in Oss. Ons DJ Team draait de beste hits uit de 60’s 70’s 80’s 90’s en 00’s. Van Dance Classics tot Rock en van Top 40 tot Rock ’n Roll.

Café DeeJay
Berghemseweg 33
5348 CA Oss

Openingstijden
Donderdag: vanaf 19:00
Vrijdag: vanaf 19:00
Zaterdag: vanaf 19:00
Zondag: vanaf 16:00